Informace k dotacím na sportovní soustředění mládeže v roce 2017

20.06.2017

Pokud zastupitelstvo města Písek schválí (29.6.2017) naši žádost podle zásad o poskytování dotací na sportovní činnost dle článku čl. III. g),, dotace na podporu sportovní činnosti nad minimální limit", bude dle rozhodnutí Výkonného výboru poskytnuta tato dotace mimo jiné, na schválená sportovní soustředění mládeže a to pro kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost.

V praxi to znamená, že účastníci sportovního soustředění ve Štědroníně (5.-12.8.2017) budou mít dotované následující položky: ubytování, pronájem sportovišť, nákup potřebných sportovních pomůcek.

Účastníci si budou hradit pouze stravování a dopravu.

Nárok na tuto dotaci mají pouze členové našeho klubu, kteří mají alespoň 40% docházku na tréninky a zápasy. Za toto plně zodpovídají vedoucí mužstev. (vyjímku z tohoto uděluje pouze šéftrenér mládeže a předseda klubu a to v odůvodněných případech např. zranění, dlouhodobá nemoc, nový hráč apod.)

Maximální výše dotace pro ostatní nahlášená sportovní soustředění mládeže našeho klubu je stanovena na 800,- Kč/osoba.

Do dnešního dne jsou přihlášená soustředění starších žáků "A" (Všeteč), mladších žáků "A" (Radětice).

Každé dítě má nárok pouze na jednu dotaci.

Na tuto dotaci není právní nárok.

VV TJ Hradiště z. s.