Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí před začátkem sezony a na začátku jara, tedy zhruba v srpnu a březnu. Výši členských příspěvků u jednotlivých kategoriích můžete zjistit u trenérů či vedoucích mužstev.

Kdo nezaplatí v termínu, nebude mít k dispozici registrační průkaz potřebný k nastoupení v zápasech. Výjimku posunutí termínu lze domluvit s trenérem nebo vedoucím mužstva.

Platbu lze uskutečnit bezhotovostním převodem na účet:

1012042608/5500

jako VS použijte RČ, nebo ID hráče