Škola mladých rozhodčích

10.11.2016

Informace o "Škole mladých rozhodčích"

KR KFS Jč.kraje oznamuje, že v případě dostatečného počtu zájemců opět letos v prosinci bude zahájen další ročník "Školy mladých rozhodčích".

Přihlášky možno zaslat emailem (eibl.vladimir@volny.cz) nebo poštou (Fotbalový svaz, Skuherského 14, 370 01 ČB), nebo doručit osobně na sekr. KFS Jč. kraje.

Přihláška musí obsahovat : jméno a příjmení, adresu, datum narození, tel. (event. emailové) spojení.

Přihlášky nutno zaslat do 20. listopadu 2016 na KFS. Dosud došlé přihlášky na ŠMR jsou zaevidovány a platné. Přihlášení obdrží koncem listopadu pozvánku na první seminář.

KR KFS Jč.kraje oznamuje, že opět bude ŠMR zakončena v měsíci březnu závěrečnými zkouškami.

Bližší informace Vám podá předseda sekr. KFS p. Eibl Vl. (777 268 713)

Eibl Vladimír                                  Makovička Milan

sekretář KFS Jč.kraje                    předseda KR KFS Jč.kraje